Hollandia kereskedelmi forgalma 2016-ban 813 milliárd euró volt, amely 1,2%-os növekedést jelent 2015-hez képest, importja 2016-ban 380,5 milliárd euró (0,8%-os növekedés 2015-höz képest), exportja 432,5 milliárd euró volt (1,7%-os növekedés az előző évhez képest). 

A Holland Statisztikai Hivatal (CBS) adatai alapján Hollandia legfontosabb export célországai hagyományosan Németország és Belgium, őket követi az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország. Ez az öt ország 2016-ben a teljes holland áruexport 54,2%-át tette ki. A holland export egyötöde és az agrártermékek egynegyede Németországba irányul. Hollandia az USA után a második legnagyobb agrárexportőr a világon.

2016-ban Hollandiába 1,74 milliárd eurónyi működő tőke (FDI) áramlott, a legjelentősebb befektető országok: USA, Egyesült Királyság, Kína, Japán és Franciaország.

A Holland Statisztikai Hivatal adatai alapján 2016-ban a Hollandiába irányuló magyar export mértéke 3,1%-kal nőtt az előző évhez képest, a Magyarországra irányuló holland import pedig ugyanebben az időszakban 3,8%-kal növekedett. A magyar export értéke 2016-ban 2,124 milliárd euró, a holland import 3,296 milliárd euró volt.

Főbb kétoldalú gazdasági megállapodások 
- Megállapodás a kettős adóztatás elkerüléséről (1986) 
- Egyezmény a beruházás-védelemről (1987)  
- Idegenforgalmi együttműködési megállapodás (1992)
- Jegyzőkönyv a gazdasági tárcák közötti együttműködésről (1999) 

Magyar-holland üzleti szervezetek 
- Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara (Dutcham)
- Hungarian Business Network (HBN)

Legjelentősebb holland befektetők Magyarországon
Philips, Unilever, Friesland Campina, Heineken, Royal Dutch Shell, Primagáz, ING, Getronics, Randstad, Aegon, Hunland, Wolters Kluwer, DAF, Mondi

Fontosabb külkereskedelmi tudnivalók

Speciális vámszabályok 
Hollandiában az Európai Unióban érvényes export-import szabályozási rendszer működik. A holland rendszerben, a Magyarországgal való áruforgalomra, HU 064 kódszámon az uniós vám-, jövedéki és/vagy fogyasztói adó rendelkezések érvényesek, speciális szabályokat nem alkalmaznak. A holland adóhivatalnak (Belastingdienst) a belső rendelkezések alapján jogosítványa van annak vizsgálatára, hogy a behozatalra, kivitelre és országon belül szállításra kerülő termékek megfelelnek-e a szigorú biztonsági, egészségügyi, gazdasági és környezetvédelmi előírásoknak. A holland adóhivatal honlapja: www.belastingdienst.nl

Javasolt fizetési módok 
A fizetési módok közül az okmányos inkasszó, kisebb üzleteknél az interneten intézett banki átutalás a legelterjedtebb fizetési mód. A készpénzfizetés, főként nagyobb tételeknél inkább bizalmatlanságot kelt (pl. autóvásárlásnál kiköthetik a bankkártyás fizetést.) Fizetési bizonylatot erősen javallott a készpénzes fizetés esetben is kérni. A vállalatközi elszámolásban a fizetési határidő a számla megérkezését követő legfeljebb 30 nap. Szerződésben lehet hosszabb időtartamban megállapodni, ennek maximuma: 60 nap. Holland kereskedelmi kamara honlapja: www.kvk.nl
Országos csődregiszter: www.faillissementen.com

Piacra jutás javasolt módjai 
A piacra jutás módjait illetően nincsenek különleges holland specialitások, vagy korlátok. A nemzetközi kereskedelemben általánosan alkalmazott módszerek, csatornák használatosak Hollandiában is. Magyar vállalatoknak is célszerű részletes és rugalmas üzleti stratégiát kidolgozni és annak különböző fázisaiban holland, illetve hollandul beszélő szakértőt és a holland kamarák szakmailag alapos, széleskörű információs szolgáltatásait igénybe venni.  Az export-import tevékenységbe kezdő holland vállalkozásoknak nyújtanak információt a következő szervezetek és honlapjaik: Vállalkozói Állami Ügynökség  (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, http://english.rvo.nl/), Dutch Trade Board kommunikációs portálja: www.internationaalondernemen.nl

Szállítmányozási előírások 
A Hollandiába irányuló szállításokat kísérő okmányoknak az uniós előírásokat kell követniük (customs designation). A holland állam a közúti-vasúti-vízi szállítás ésszerű kombinációjával, környezetkímélő és energiatakarékos módszerekkel igyekszik csökkenteni a felesleges teherautó forgalmat az utakon. Az önkormányzatok és a vállalkozások hatékony megoldásokat dolgoznak ki, pl. az áruknak a városhatárnál történő csoportosítására és közös továbbszállítására; a városok ún. környezetvédelmi (lakó)zónáiba teherautóval tilos behajtani. A harmadik félnek történő bérszállítás Hollandiában engedélyköteles, kérvényezése: a Nemzeti és Nemzetközi Közúti Fuvarozás Szervezetnél (NIWO, Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, www.niwo.nl): A csomagolóanyagokra vonatkozó korábbi tarifa rendszert Hollandiában „hulladékkezelési hozzájárulás” váltotta fel.

Szerződéskötési tanácsok
Az ország az Európai Unió tagja, vállalatainak nemzetközi kereskedelmi gyakorlata megfelel a vonatkozó közösségi előírásoknak. Két EU tagállam vállalatai közötti kereskedelmi szerződéseknél mindenekelőtt az uniós versenypiaci előírásokra kell figyelemmel lenni. Ugyanakkor azt is tekintetbe kell venni, hogy a sok esetben komplikált (pl. a mezőgazdasági-élelmiszeripari árukat kísérő okmányokra vonatkozó) rendeleteket a tagállamok nem mindegyike harmonizálta. Az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket az importőr (holland) vállalat, vagy képviselője tudja a legmegbízhatóbban ellenőrizni. A szerződéskötéskor kötött alku, illetve a felek megállapodásának, jogkövetési gyakorlatának kérdése az, hogy a közöttük létrejövő jogviszonyban milyen/melyik országbeli jogot tekintik irányadónak. A szerződéskötéskor az árra, a fizetésre, a szállítási/átvételi/beüzemelési határidő(k)re, a termékfelelősségre, a garanciára, a kötelezettségek elmulasztásával járó szankciókra (pl. határidők, nemfizetés), a szerviz ellátásra, stb. vonatkozó feltételeket célszerű a leggondosabban megtárgyalni és szerződésben rögzíteni. Vita esetén bírósághoz (rechtbank), vagy választott bírósághoz (Geschillencommissie) lehet fordulni. 

Finanszírozási/állami támogatási lehetőségek 
A holland kormány, az állami támogatásokra vonatkozó uniós normák figyelembevételével, vissza nem térítendő támogatások, különféle adókedvezmények, kedvezményes hitel- és garanciális feltételek, valamint állami részvétel formájában nyújt támogatást, a beruházások három kiemelt területen történő megvalósításához: üzleti vállalkozások létesítése és bővítése, innováció és technológia fejlesztése, valamint energetika és környezetvédelem. Ezen kívül önkormányzatok is nyújtanak különféle, helyi érdekeket szolgáló beruházások megvalósítását szolgáló támogatásokat. A rendelkezésre álló támogatások és programok listája: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

Adóterhek és kedvezmények 
Hollandiában az adóhivatal saját hatáskörében dönti el, hogy adózási szempontból kit tekint vállalkozónak, és ki nem, illetve ki minősül alkalmazottnak. E minősítés alapján rója ki a fizetendő adókat, járulékokat, illetve jogosít fel adókedvezmények levonására. Vállalkozói adókedvezmény szempontjai: kezdő vállalkozás, kisméretű vállalkozás, K+F beruházás, környezettudatos beruházás, életkor és partner kedvezmény, stb. Hollandiában négyféle ÁFA kategória létezik: 21%, 6%, 0% és ÁFA-mentesség. 

Üzletkötés során felmerülő egyéb költségek
A fizetési határidőt törvény rögzíti (30, max. 60 nap, melytől csak kivételesen lehet eltérni). A nem-fizető felet terhelő törvényes kamat mértékét a De Nederlandse Bank – félévente -határozza meg. Jelenleg 8,05% vállalkozások között (vásárló és vállalkozás között: 2%).

Vásárok és rendezvények Hollandiában 
Hollandiában a kereskedelmi kamara mellett újabban a World Trade Centerek hálózata szervez kereskedelmi és befektetői jellegű rendezvényeket. A legnagyobb vásár- és egyben rendezvényközpontok Amszterdamban (www.rai.nl), Utrechtben (www.jaarbeursutrecht.nl), Rotterdamban (www.ahoy.nl) és Maastrichtban (www.mecc.nl) találhatók. Teljes Hollandiára kiterjedő szakkiállítási lista, naptár szerint: www.respons.nl/beurzen.

A hágai Magyar Nagykövetség Külgazdasági Irodájának elérhetősége
Laan van Nieuw Oost Indië 271, 2593 BS Den Haag  
tel:  +31 70 383 8104  
fax: +31 70 383 8911  
e-mail: KawR84WBMDrjrdHJhZGUuaGdhQG1mYS5nb3YuaHU=