Tisztelt Urbán Ákos Elnök Úr!
Tisztelt Tóth Miklós Első Titkár Úr!
Tisztelt Ünneplő Magyarok!

„Mert a haza ott van, ott van a haza, ahol elillant éveink emlékei sejlenek elő, a rájuk rakódott por rétegei alól és ahol anyánk szavait véljük még hallani egyre, a mindennél kedvesebb anyanyelvet.”

Sulyok Vincze nyugati emigrációba vonult író-költő méltán elhíresült verssora valamennyiünk fülében tisztán visszhangzik, felkeltve tiszteletünket és nagyrabecsülésünket külhonba szakadt honfitársainknak nemzetünk sorsa melletti elkötelezettsége iránt.

A Hollandiai Magyar Szövetség az elmúlt hatvan esztendőben Reményik Sándor örökérvényű üzenetét igazolva az óhazától távol is templomot és iskolát épített, és vált ily’ módon az emigráns magyar szellemi gondolkodás és kulturális emlékezet hű letéteményesévé. A Federatio biztos iránytűként szolgálva rendre emlékeztet valamennyiünket arra, hogy a magyar nemzet tagjának lenni ma sem földrajzi kérdés, hanem annak függvénye, hogy tudunk-e lélekben magyarok maradni, nemzetünkért imádkozni, felszólalni, és bátran cselekedni.

A mára egész Hollandiát átszövő és behálózó Szövetséget 1957-ben a magyarság ügye iránti tiszta, valódi lelkesedés és felelősségérzet, igazi alulról építkező civil szervezkedés indította útjára. Az alapítók tenni akaró vágya és őszintesége lerakta azon fundamentumokat, amelyekre a határokon átívelő emberi és intézményi kapcsolatokat, barátságokat az elmúlt évtizedek során építeni lehetett. Az Önök példája ma is azt mutatja, hogy mindenki, aki a magyarság ügyét szívén viseli, bárhol éljen is a világon, saját tevékenységével hozzá tud járulni a nemzet felemelkedéséhez.

E nemes évforduló okán különleges ünnepet ülünk, amelynek alkalmából őszinte nagyrabecsülésemet és szívből jövő gratulációmat kifejezve abban a hitben és reményben köszöntöm Önöket, hogy még sokáig mutathatnak példát hollandiai magyar honfitársainknak abból, hogyan kell megőrizni, ekképpen a 21. századunkban is élővé változtatni az alapítók elévülhetetlen örökségét.

Szívből gratulálok a Hollandiai Magyar Szövetség fennállásának 60. évfordulója alkalmából!

Hága, 2017. május 10.

Tisztelettel:

dr. Kocsis András
nagykövet