A hágai magyar nagykövetség a Kampeni Teológiai Egyetem, valamint a reformáció 500. évfordulója megünneplésének céljából létrehozott alapítvány (Stichting Refo500) együttműködésében 2017. június 22-én Kampenben tartott konferenciát „Közös örökség: magyar-holland református kapcsolatok a századokon át. A reformáció 500 éves évfordulója” címmel.

A konferencia volt a reformáció 500. évfordulójáról történő magyar állami megemlékezés hivatalos hollandiai eseménye, melyen az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében részt vett és beszédet tartott dr. Farkas Anikó miniszteri kabinetfőnök, dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos, valamint felszólalt a Magyar Református Egyház részéről dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

A konferencia kezdetén Roel Kuiper, a Kampeni Teológiai Egyetem rektora, illetve dr. Kocsis András nagykövet köszöntötte az érdeklődőket. A rektor beszédében kiemelte az évszázados holland-magyar református kapcsolatok jelentőségét, dr. Kocsis András köszöntőjében méltatta a konferencia megvalósulását, kiemelve, hogy a magyar kormány a Reformáció Emlékbizottság révén a 2017. évi nagy rendezvényeken túl több mint 400 projektet támogat - otthon és külhonban egyaránt – a jubileumi protestáns emlékezet jegyében. 

A konferenciát köszöntötte Farkas Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri kabinetfőnöke, aki felszólalásában a reformáció értékeinek a fiatalok felé való közvetítése fontosságát emelte ki. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, az Emberi Erőforrások Minisztériumának  a Reformáció Emlékbizottság munkájáért felelős miniszteri biztosa köszöntésében ismertette a magyar állami emlékbizottság munkáját és kiemelte, hogy Magyarország kormánya elkötelezett azok mellett az értékek mellett, melyeket a reformáció képviselt és melyek hatása túlmutat az egyházi élet keretein.

George Harinck egyetemi tanár, a kampeni Teológiai Egyetem és az amszterdami Szabad Egyetem egyháztörténész professzora a hollandiai neokálvinizmus és a magyar történelmi kálvinizmus kapcsolatáról tartott érdekes előadást, különösen is kiemelve az egykori budapesti dogmatika-professzor, Sebestyén Jenő munkásságát. Jeff Fountain, a brüsszeli Schuman Centre for European Studies igazgatója előadásában arról beszélt, hogy a holland és a magyar protestantizmus sajátos értékrendszerével és közéleti nyitottságával ma is fontos szerepet játszhat Európa szellemi-lelki megújításában.

Az egyéni felszólalásokat követően a meghívottak panelbeszélgetés keretében arról beszélgettek, protestáns örökségüket felhasználva hogyan tud Hollandia és Magyarország hozzájárulni a XXI. század olyan kihívásaihoz, mint a biztonság, fenntarthatóság és egy közös értékeken alapuló európai társadalom.